top of page
Search
  • Writer's pictureBirgit Stulens

Exhibition opening during Kunstennacht 2024

Updated: 4 days ago

Thursday 16 May - 6-11 pm

OPEN from 17 May until 1 June on Friday and Saturday from 2-5pm


Plato's Lament

Silence after the storm

Man has withdrawn into a virtual reality. He has severed ties with a dying world. He turns his back on an uncomfortable reality, shirking his responsibility.

Those who tried to warn him were dismissed as hysterics and fools. What remains of nature are mere shadows on the wall, traces of bare branches swaying in the wind.

The image of a fleeting delineation, framed by a window that no longer serves to look out, to connect, but to shield.

Plato's Lament is a poem that calls for awakening and change.
Plato's Lament IV - (c) birgit stulens 2024Plato's Lament

Stilte na de storm.

 

De mens heeft zich teruggetrokken in een virtuele werkelijkheid. Hij heeft de banden met een stervende wereld verbroken.  Hij keert de ongemakkelijke realiteit de rug toe, zijn verantwoordelijkheid ontlopend. Zij die hem proberen te waarschuwen worden afgedaan als hysterici en dwazen.

 

Het enige wat nog aan de natuur herinnert zijn schaduwen op de muur,  sporen van kale takken die wiegen in de wind. Het beeld van een vluchtige aftekening, omkaderd door een raam dat niet meer dient om naar buiten te kijken, om te verbinden, maar om af te schermen.

 

Plato's Lament is een klaagzang die oproept tot ontwaken en verandering.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

STILL

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page