top of page
Search
  • Writer's pictureBirgit Stulens

Natura Naturata - The Temple of Pan

Exhibition Kunstennacht Hasselt 2022 - Thursday/Donderdag 12.05EN

Referring to Baruch Spinoza's term from his Ethics, man is connected to all forms of existence in nature, and we are not above or apart from the universe around us. The divine is nature and nature is divine, and so is man in his own composition. Pantheism as the opposite of the false dogmas of fake religions that have become blind to their own origin, namely love and respect for all living beings.


His philosophy was also a source of inspiration for 19th century Romanticism, such as Constable, Turner and Friedrich. Even before Spinoza, Milton wrote the epic poem Paradise Lost.


During the lockdown it became clear to many that a walking in nature saved us from mental exhaustion. Have we already forgotten this or is it necessary to build new temples, temples that have in fact always been there, we just have to let them grow, we have to stop destroying them.


Birgit Stulens portrays the forest as a temple, the tree as a column in all its serene monumentality and mysticism.


NL

Refererend naar Baruch Spinoza’s term uit zijn Ethica is de mens verbonden met alle vormen van bestaan in de natuur, en staan wij niet boven of los van het universum rondom ons. Het goddelijke is de natuur en de natuur is goddelijk, en dus ook de mens in haar eigen compositie. Het Pantheïsme als tegenpool voor de valse dogma’s van fake religies die blind geworden zijn voor hun eigen oorsprong, namelijk liefde en eerbied voor alles wat leeft.


Deze filosofie was ook een inspiratiebron voor de 19e Eeuwse Romantiek, zoals Constable, Turner en Friedrich. Nog voor Spinoza schreef Milton het epische gedicht Paradise Lost.


Tijdens de lockdown werd het voor velen duidelijk dat een wandeling in het groen ons hielp om mentaal te overleven. Zijn we dit ondertussen alweer vergeten of is het nodig om nieuwe tempels op te richten, tempels die er in feite altijd al waren, we moeten ze gewoon laten groeien, we moeten stoppen ze te vernietigen.


Birgit Stulens portretteert het bos als tempel, de boom als zuil in al haar serene monumentaliteit en mystiek.


Open: 18-23u

Address/Locatie: Jade, Dr Willemsstraat 19, 3500 Hasselt


101 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page