top of page
Search
  • Writer's pictureBirgit Stulens

Fiind it at Viinster

pop-up

Viinster staat voor de vitrine van twee rasechte viinders Birgit Stulens en Tim Bamelis.

Zij brengen een persoonlijke selectie objecten, design, vintage, gevonden voorwerpen, prints, kunst, fotografie… kortom leuke hebbedingen voor echte viinstermikken.

 

Toen in 2010 de IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull uitbarstte, en al het luchtverkeer boven Europa stilviel, strandden Timen Birgit, samen met nog 3 Limburgse designers in Milaan.  Ze sloten met vijf een pact om thuis te geraken.  Sindsdien gaat tPact samen naar Milaan voor de designweek en werden er vriendschapsbanden gesmeed.

 

Na haar tentoonstelling in hetzelfde pand, nodigde fotograaf en creative mind Birgit interieurarchitect en verzamelaar Timuit om hun stukken samen te brengen voor een

pop-upvitrine, en ze bedachten de naam en het concept Viinster

 

Beiden al jaren gepassioneerd door interieur, styling en mooie dingen, laten ze vanaf vrijdag 28 juni vanaf 14 uur hun collectie samensmelten tot een intrigerend en warm geheel, uitgestald in een klein winkelpand in de pas vernieuwde Hasseltse Diesterstraat. 

 

Een drempel is er niet, Viinster wil mensen verleiden binnen te komen om te genieten en te snuisteren, en misschien wel een leuke ontdekking te doen. 

 

Viinster is niet enkel een winkel, je kan er op afspraak ook terecht voor interieur- en stylingadvies.  Wie zich graag laat inspireren, er is deze zomer maar één adres…Diesterstraat 6, Hasselt.


sporadisch open of op afspraak

openingstijden worden aangekondigd op instagram


insta. viinster__

adres. Diesterstraat 6, Hasselt

whatsapp viinster__

 

Birgit Stulens                                                         Tim Bamelis

birgitstulens.com & cabinet39.com                                    Insta. 71stukkenvantim

contact@cabinet39.com                                                      tim@quintis.be

T +32 476 297 188                                                                 T +32 473 816 436
Viinster is the shop window of two thoroughbred finders, Birgit Stulens and Tim Bamelis. They present a personal selection of objects, design, vintage, found objects, prints, art, photography... in short, fun fiinds for real browsers.

 

When the Icelandic volcano Eyjafjallajökull erupted in 2010, bringing all air traffic over Europe to a standstill, Tim and Birgit and 3 designers from Limburg were stranded in Milan.  The five of them made a pact to get home.  Since then, tPact has been going to the Milan Design Week together and friendships have been forged.

 

After her exhibition at the same location, photographer and creative mind Birgit invited interior designer and collector Tim to bring their work together for a pop-upwindow, and they came up with the name and concept of Viinster

 

Both of them have been passionate about interiors, styling and beautiful things for years, and from Friday 28 June at 14:00, they will merge their collection into a fascinating and warm whole, displayed in a small shop in the newly renovated Diesterstraat in Hasselt. 

 

There is no threshold, Viinster wants to invite people to come in, enjoy, browse and perhaps make a nice discovery. 

 

Viinster is not just a shop, you can also make an appointment for interior and styling advice. If you want to be inspired, there is only one address this summer... Diesterstraat 6, Hasselt.

 

 

sporadically open or by appointment

opening hours will be announced via Instagram

 

insta. viinster__

address. Diesterstraat 6, Hasselt (B)

whatsapp viinster__

 

Birgit Stulens                                                         Tim Bamelis

birgitstulens.com & cabinet39.com                                    Insta. 71stukkenvantim

contact@cabinet39.com                                                       tim@quintis.be

T +32 476 297 188                                                                 T +32 473 816 436

39 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page